SULZPRAG s.r.o.

Firma Sulzprag s.r.o. byla založena v roce 2001 jako pokračovatel firmy Sulzer Praha v oblasti separačních procesů firmy Sulzer Chemtech a vakuové techniky Sulzer Burckhartd Basel. Firma se zaměřuje na dodávky separačních kolon a jejich součástí a dále dodávkami zařízení pro tvorbu vakua. Kromě toho se zabývá vývojem technologií a inženýrskými službami s tím spojenými. V poslední také také spolupracuje s firmou Piller na dodávkách průmyslových ventilátorů.